HomeContact

Extra uitdaging

Compacten en Verrijken

Leerlingen die sneller door de leerstof gaan dan andere leerlingen, verdienen extra aandacht en extra materiaal aansluitend op hun niveau. Hiervoor hanteren wij het concept “Compacten en Verrijken”. Deze leerlingen krijgen de leerstof van de reguliere methodes compact aangeboden. Zij begrijpen de stof sneller en hebben daardoor minder behoefte aan herhalingsopdrachten. Door het compacten van de basisstof komt er tijd vrij voor verrijkingswerk. Het verrijkingswerk bevat meer uitdaging en doet op weer heel andere vaardigheden een beroep. Dit is essentieel voor het ontwikkelen van adequate werk- en leerstrategieën en het “Leren leren”.

Plusklas

Als een leerling naast het "Compacten en Verrijken" nog meer uitdaging nodig heeft, een goede werkhouding heeft en voldoende zelfstandigheid, dan kan de leerling vanaf groep 4 naar de plusklas. In de plusklas kunnen we nog meer aansluiten bij het niveau van een leerling. Door het inzetten van verrijkingsopdrachten die goed aansluiten bij het niveau van de leerling, zal hij of zij iets gaan leren wat hij of zij nog niet kan. Daarbij heeft de leerling dezelfde begeleidingsbehoeften als elke andere leerling. Het gaat er daarbij niet alleen om wat de leerling leert, maar vooral hoe de leerling leert.

Het programma van de Plusklas bestaat uit twee onderdelen:

  • Mindset en “Leren leren”.
  • Projecten.