HomeContact

Schoolgids

Scholen moeten elk jaar een schoolgids uitbrengen. De schoolgids geeft informatie over de dagelijkse praktijk van de school, de doelstellingen en de resultaten. In de schoolgids staat ook informatie over:

  • de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
  • de indeling van de verplichte onderwijstijd;
  • de ouderbijdrage;
  • rechten en plichten van ouders/verzorgers, leerlingen en de schoolleiding; 
  • de klachtenregeling;

De school brengt de schoolgids uit aan het begin van het schooljaar.

Waarom een schoolgids voor ouders?

Scholen verschillen steeds meer in de manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. In deze gids kunt u lezen waar De Vogelenzang voor staat en waar u als ouder op kunt rekenen.
De schoolgids is een middel om een school te kunnen beoordelen.

Schoolgids 2023-2024