HomeContact

De school

De Vogelenzang is een samenwerkingsschool met basisschool Annie M.G. Schmidt. Onderwijsinhoudelijk en organisatorisch zijn Annie M.G. Schmidt en De Vogelenzang één school. 

O.b.s. De Vogelenzang en O.b.s. Annie M.G. Schmidt staan gewoon voor goed openbaar onderwijs dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen. Op onze school wordt de basis gelegd van waaruit kinderen zich verder kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfredzame jonge burgers. We hebben aandacht voor elkaar, voor elkaars verschillen en voor elkaars talenten. 

Ons motto: 'Feel like a champion'

“We dromen van een school waar ieder kind zich een ‘kampioen’ mag voelen en met z’n persoonlijkheid en talenten het verschil kan maken in de wereld van morgen. Je hoeft niet de beste te zijn om een ​​kampioen te zijn. Het gaat erom dat je de beste versie van jezelf wordt.

Kampioenen houden van proberen en verbeteren. Ze maken fouten, leren daarvan en groeien verder. In de sport wordt een kampioen vaak afgemeten aan status, overwinningen, medailles of bekers. Bij ons verwijst ‘kampioen zijn’ naar hoe we ons voelen en hoe we handelen. We zijn nieuwsgierig, daadkrachtig en werken doelgericht. ‘Kampioen zijn’, dat ben je samen. Door je in te leven in de ander en elkaar te helpen, bereik je meeren kom je samen verder."

Waar we voor gaan

Een wereld vol kansen voor ieder kind
We geloven dat er altijd kansen zijn. Ieder kind, ongeacht niveau of achtergrond, heeft het vermogen om het beste uit zichzelf te halen. Vanuit betrokkenheid en nieuwsgierigheid ontdekken we samen de kansen en zorgen we voor een kansrijke toekomst voor ieder kind.

Structuur, plezier en eigenaarschap, motor voor groei en ontwikkeling
We bieden structuur en maken kinderen bewust van hun eigen ontwikkeling. Door ze te betrekken bij hun leerproces stimuleren we doelgerichtheid en eigenaarschap. Zo wordt ieder kind uitgedaagd om te groeien en leren ze binnen hun eigen ontwikkeling om zelf keuzes te maken.

School, wijk en partners versterken elkaar
We geloven in educatief partnerschap en verrijken onze kennis door samen te werkenmet ouders, partners en specialisten. Door elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren, blijven we groeien en werken we samen aan een betere wereld. 

Kinderen vinden hun plek in een veranderende wereld
We leven in een tijd waar ontwikkelingen sneller lijken te gaan dan ooit. Het is daarom belangrijk dat we als school investeren in het aanleren en ontwikkelen van sociale en 21e-eeuwse vaardigheden. Deze dragen bij aan het ontwikkelen van een onderzoekende, nieuwsgierige houding en bereiden kinderen voor op wat de wereld straks van hen vraagt.