HomeContact

Buitenschoolse opvang

Ouders die gebruik willen maken van de BSO kunnen zich onder meer melden bij Partou en voor de locaties Zuid en Vriesland is er voor de groepen 1 t/m 4 op locatie Zuid ook de BSO van Klein Maar Dapper gehuisvest.