HomeContact

Wat we bieden

Wat doen we op de basisschool?

Op onze school werken wij volgens het klassikale systeem. De basis van ons onderwijs vormt het individuele kind. Dit houdt in dat wij tegemoetkomen aan de verschillen die er zijn in de ontwikkeling van de kinderen. De ene leerling heeft meer of minder leertijd nodig dan de andere en wij spelen hierop in. Dat kan op verschillende manieren. Zo hebben wij onder andere gekozen voor het geven van instructie op maat. Kinderen krijgen naar behoefte instructie. Dit houdt in dat kinderen die het nodig hebben extra instructie krijgen en dat kinderen die de stof eenvoudiger oppikken minder instructie krijgen. Wij gaan hiervoor het Doordacht Passend Lesmodel hanteren.