HomeContact

Organisatie

Directie -  Danique Exaltus

De directie houdt zich bezig met de kwaliteitszorg in de school. De directie wordt bijgestaan door:

 • Aad Struijk; systeembegeleiding
 • Cathy Bodde; bedrijfsvoering
 • Petra de Kock; onderwijs en kwaliteit
 • Hanneke van Oosten; schoolopleider

Locatieleiders /locatiecoaches

Locatieleiders en locatiecoaches worden in eerste instantie benaderd door ouders met vragen en opmerkingen.

 • Loes van de Wetering /Isabelle Veldhuijzen; Annie M.G. Schmidt
 • Marion Bork /Madelief van der Meer; locatie Zuid
 • Nikki Monster /Hanneke van Oosten; locatie Noord                  
 • Larissa Gundlach /Angela van den Berg; locatie Vriesland
Schoolopleider - Hanneke van Oosten

Onze school is een opleidingsschool. Wij werken intensief samen met de PABO Hogeschool Rotterdam. Ons opleidingsteam; Hanneke, Larissa, Marcia en Anna worden ondersteund door het Kenniscentrum Talentontwikkeling. Gedurende het gehele schooljaar bieden wij stageplekken aan en zult u studenten op alle locaties van onze school waarnemen. Onze geschoolde mentoren zorgen ervoor dat er bijgedragen wordt aan kwalitatief goed opgeleide leerkrachten voor de toekomst. In het kader van hun opleiding kunnen de studenten op onze school worden gefilmd. Dit filmmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor hun eigen onderzoek.

Onderwijscoaches

De onderwijscoaches hebben veel kennis over de leerlijnen van het betreffende leerjaar en bereiden samen met de collega’s het lesaanbod voor. Ook houden zij zicht op de resultaten in de groepen.

 • Anna van Dellen en Natascha de Korver; groepen 1 en 2
 • Hanneke van Oosten en Madelief van de Meer; groepen 3
 • Nikki Monster en Liselotte Vanlaerhoven; groepen 4
 • Carrie de Vries en Els Groeneweg; groepen 5
 • Larissa Gundlach en Gloria Hilgen; groepen 6
 • Kirstin Ozephius en Marion Bork; groepen 7
 • Angela van den Berg en Lauraine Bal; groepen 8
Coördinator evenementenkalender - Angela van de Berg /Chantal Röper /Loes van de Wetering

De coördinator houdt zich bezig met het organiseren van de schoolactiviteiten. Zij doen dat in samenwerking met het team en de oudergroepen. Tevens is Angela onze Interne cultuurcoördinator en coördinator van “Bibliotheek op School” en Loes van de Wetering is coördinator “Groene schoolpleinen” en School op Seef (verkeersveiligheid).

Coördinator Teach Like a Champion – Larissa Gundlach en Hanneke van Oosten

Op onze school werken wij met Teach Like a Champion (TLAC). TLAC zijn technieken die zorgen voor rust in de klassen, actieve leerlingen, gemotiveerde leerkrachten en betere opbrengsten. Larissa en Hanneke leiden (nieuwe) collega’s en studenten op en zorgen voor de borging in de school. 

Vak-/gastdocenten

Onze school maakt voor gymnastiek, filosofie, Engels, muziek en schaken gebruik van vakdocenten. De vakleerkrachten gymnastiek worden ingezet voor de groepen 3 t/m 8.

Specialist

Enkele groepsleerkrachten hebben een speciale taak als specialist. Kinderen met andere behoeften kunnen geholpen worden door een specialist. Indien dat het geval is, gaat dat altijd in overleg met de ouders.Wij hebben de volgende specialisten:

 • Larissa Gundlach (Kansenbeleid /Jeugdeducatiefonds)
 • Marianela Dijkhoff (ouderconsulente)
 • Yvonne Hoorens en Charlie van Deursen (orthopedagoog)
 • Romy van Sintmaartensdijk en Daphne van Dam (intern begeleider /leerlingdecaan)
 • Duygu Aydin (mindfulness)
 • Natascha de Korver (jonge kind)
 • Sanne de Groot en Daphne van Dam (Compacten en Verrijken, plusklas)
 • Patricia Keijzer (lezen, ontwikkelingsperspectief, didactische opvangklas)
ICT-er – Gloria Hilgen en Nikki Monster

De ICT-er draagt in samenwerking met de locatieleiders en locatiecoaches zorg voor het beheer van de computers en de aanschaf en invoering van software en de digiborden/touchscreens.

Coördinator Voortgezet onderwijs – Angela van de Berg

De coördinator Voortgezet onderwijs onderhoudt de contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs, de Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) en de organisaties die het Drempelonderzoek en IEP-toets aanleveren.

Leraar in opleiding (lio-er)

Wij zetten lio-ers in. De lio-er is een 4e-jaars Pabo-student die zelfstandig een klas draait. De lio-er wordt op afstand begeleid door een lio-coach op school, de schoolopleider en door een stagebegeleider van de Pabo-opleiding.