HomeContact

Communicatie

Bereikbaarheid van de school

Ziekmeldingen dient u vóór aanvang van de lessen door te geven. Indien u één van de leerkrachten wenst te spreken, dan is het raadzaam hiervoor een afspraak te maken.

Onze locaties zijn via onderstaande telefoonnummers te bereiken:

0181-68 07 07        Locatie Noord (Trompetpad, groep 1-2c, 1-2d, 4b, 5, 5-6, 6, 7 en 8a)
0181-68 70 10        Locatie Noord (Trombonestraat, 1a, 1-2b, 3a, 3b, 4a, 4F-5L, 8b en 6 t/m 8 Leo)
0181-63 62 96        Locatie Zuid (groep 1 t/m 8)
0181-63 23 11         Locatie Vriesland (groep 1 t/m 8)


Social Schools

Communicatie tussen u en ons vinden wij belangrijk. Daarbij is ons doel om u zo snel en zo direct als mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze school. Om onze doelstelling te realiseren, maken wij gebruik van Social Schools, waarmee wij in staat zijn u zowel via e-mail als, indien gewenst voor urgente berichten, via sms te bereiken. Ook biedt het ons onder andere mogelijkheden u via de schoolkalender sneller en beter inzicht te geven in de activiteiten op school.

Social schools maakt de communicatie met de ouders én leerlingen ons inziens ook leuk, makkelijk en veilig. Hiermee willen wij het volgende bereiken.

  • De ouders op een leuke en directe manier op de hoogte houden van de activiteiten in de klas.
  • Het is gebruiksvriendelijk en de privacy is gewaarborgd.
  • Het kan gestart worden via de app op je smartphone of tablet. Of via de website van www.socialschools.nl.
  • De ouders en leerlingen ontvangen de berichten uit de klas direct.