HomeContact

Wie we zijn

Openbare basisschool  De Vogelenzang is gevestigd in Spijkenisse. De school is verdeeld over vier locaties in de wijken Vogelenzanz (Zuid en Noord) en Vriesland. Beide wijken zijn midden jaren tachtig gebouwd. De wijken Vogelenzang grenst aan het natuurpark Vogelenzang.

“We zijn een veilige, actieve school waar kinderen kansen krijgen en groeien in wie ze zijn en wat ze kunnen. We leren ze om zichzelf te laten zien, elkaar te helpen en een voorbeeld te zijn voor anderen.”

Kansrijk en kwalitatief onderwijs voor ieder kind

Ieder kind mag er zijn en krijgt de ruimte om zijn kennis, vaardigheden en talenten teontwikkelen. Ons team maakt hierin het verschil. Samen staan we garant voor goed,kwalitatief onderwijs.

Openbaar onderwijs

We staan open voor verschillen. We willen de ander leren kennen en begrijpen.Verschillende culturen en achtergronden verrijken onze blik op de mensen en de wereld.

Blijven leren en ontwikkelen

We durven fouten te maken en benutten elkaars krachten en kwaliteiten. Van kind tot leerkracht tot ouder. We leren van en met elkaar, want samen kom je verder.

Oog voor elkaar en de wereld om je heen

We hebben elkaar nodig en zorgen samen voor een fijne sfeer. We leren kinderen om voor zichzelf te zorgen en de wereld om hen heen.

Met vertrouwen de toekomst tegemoet zien

Met een stevige basis van kennis en (sociale) vaardigheden staan kinderen sterk in hun schoenen en kunnen ze met vertrouwen hun weg vervolgen richting de toekomst.

 
Kernwaarden

Onze kernwaarden geven richting aan de samenwerking met elkaar.

Samen

We groeien door samen te werken en het beste in elkaar naar boven te halen.

Nieuwsgierig

We gaan uitdagingen aan en zijn nieuwsgierig naar wat we nog meer kunnen leren.

Daadkrachtig

We nemen initiatief, durven besluiten te nemen en zetten woorden om in daden.

Empathisch

We zien en respecteren de ander en zorgen goed voor onszelf envoor onze omgeving.